پدرام نصراللهی مقدم

پدرام نصراللهی مقدم

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

تاثیر مسئولیت اجتماعی درک شده بر تعهد عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی تناسب فرد سازمان، هویت سازمان، و حمایت سازمانی ادراک شده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۱۰۰
منابع انسانی کارامد به دلیل کمیابی و جانشین ناپذیری اهمیت بسیاری دارد، از این رو سازمان ها برای حفظ سرمایه انسانی ماهر و توسعه تعهد آن ها تلاش می کنند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی درک شده بر تعهد عاطفی کارکنان با توجه به نقش میانجی تناسب فرد سازمان، هویت سازمان، و حمایت سازمانی ادراک شده می پردازد. با بررسی 177 نفر از کارکنان سازمان منطقه آزاد بندر انزلی نتایج معادله های ساختاری نشان می دهد که تاثیر ادراک از مسئولیت اجتماعی سازمان بر ادراک از تناسب فرد سازمان مثبت و معنادار است. همچنین، تاثیر ادراک از تناسب فرد سازمان بر هویت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده مثبت و معنادار است. در ادامه، نتایج نشان می دهد که تاثیر هویت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده بر تعهد عاطفی کارکنان مثبت و معنادار است. تاثیر هویت سازمانی و حمایت سازمانی ادراک شده به عنوان میانجی رابطه بین تناسب فرد سازمان و تعهد عاطفی کارکنان نیز به شکل مثبت و معناداری تایید می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان