عباس اسلامی قربانیان

عباس اسلامی قربانیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی علل تصادفات سالمندان ناشی از آسیب های ترافیکی استان همدان در سال 1396

کلید واژه ها: مرگ و میر سالمند آسیب ترافیکی تصادفات استان همدان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۲۴۳
زمینه و هدف: سالمندان نسبت به سایر گروه های جامعه در مقابل حوادث و آسیب های جاده ای و ترافیکی آسیب پذیرتر می باشند که متأسفانه این گروه سنی در کشورمان، ایران کم تر مورد توجه قرار گرفته اند. هدف از این مطالعه، انعکاس وضعیت سالمندان استان همدان در رابطه با آسیب های ترافیکی می باشد. روش شناسی: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی -مقطعی است و از طریق جمع آوری اطلاعات آماری مرکز پزشکی قانونی استان همدان در سال 1396 تهیه گردیده است.  با استفاده از چک لیستی، ویژگی های دموگرافیکی، مکان، زمان حادثه و غیره گردآوری و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها: در این مطالعه 2/77 درصد فوت شدگان، سالمند مرد بودند. 65 % از تصادفات در سالمندان با سن 70-60 سال اتفاق افتاده بود. از نظر وضعیت متوفی در هنگام حادثه هم اکثر سالمندان عابرین پیاده (55/0 %) بودند. درخصوص وضعیت متوفیان از لحاظ محل حادثه، 47% مرگ و میر در حوادث برون شهری رخ داده است. نتایج: با توجه به درصد بالای فوت در بین مردان، عابرین مسن و از طرفی روند افزایشی جمعیت سالمندان، انجام برنامه های آموزشی و پیشگیری در این گروه سنی حائز اهمیت می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان