تورج جهان آرا

تورج جهان آرا

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

Impact of Domestic Inflation on Cost of Development Phases 17 and 18(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۹ تعداد دانلود : ۹۱
South Pars gas field is the largest gas field in the world and is shared between Iran and Qatar.One of the most important projects in this field is the development of Phases 17 and 18. This mega project is one of the most important projects implemented in the South Pars gas field.This paper examines the impact of domestic inflation on the costs of implementing these phases over a period of ten years(2003-2013) .The main purpose of this study is to calculate and compare the costs of implementing this project under non-inflationary conditions.For this purpose, the main and standard activities of this phases is selected and its costs calculated and then neutralize inflation indicators for the desired time period to be compared between inflation and non-inflationary states.Wilcoxon test used to compare two dependent groups.Based on statistical analysis,assuming the absence of other factors,the expenditures of selected activities in phases 17and 18 of South Pars in the inflationary state were significantly higher than the non-inflationary state Keywords:South Pars Gas Field, Domestic Inflation
۲.

Investigate the Impact of Sanctions on Expenditures on Development of South Pars Gas Field: Comparing Internal Contractors with Foreign Contractors(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۸۰
Projects are affected by many internal and external factors. Such factors could be initiated domestically or internationally. The South Pars is a mega gas field in Iran which requires billions of dollars for development and gas extraction. Its development has taken a rather long time and gone through many challenges over the last two decades; due to several challenges, especially international barriers.In this research, the effects of sanctions on the expenditurs ofselected activities in developing of pars field between internal and foreign contractors is investigated. The main purpose of this research is to calculate the cost of selected activities of South Pars phases and compare the performance of internal contractors in sanctions conditions with foreign contractors in non-sanctions conditions.For this purpose, 18 activities which were similar in all of South Pars contracts,were selected.In these three sections, after applying relative indexes,global inflation, and technology by using inferential statistics, the total cost were considered among internal and foreign contractors. Based on the statistical analysis,there was no significant difference between the expenditures of selected activities performed by internal contractors and foreign contractors Under sanctions.
۳.

Effects of International Barriers and Limitations on Natural Gas Production in Iran(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۶۰
The enforced international limitations and sanctions against Iran have affected all stages of natural gas extraction from gas reservoirs. In this study, the effects of various situations on natural gas extraction from the Iranian operating oil reservoirs have been examined. Thus, this study aimed to study the role and effects of imposed international sanctions on Iran’s gas extraction and production. Outcome of the study provides appropriate solutions to recognize such situation and cope with the resulting circumstances. Regarding methodology of the research, quantitative data were collected and analyzed by using the statistical panel model. Results show that gas extraction from natural gas reservoirs has been decreased significantly in the period of international sanctions and limitations were imposed. To achieve the previous desired gas extraction level according to the initial developing plans and the existing potentials as well as to be able to cope with hardship of international circumstances, it is necessary to improve implementation system of the respective projects, attain technological knowledge and take serious steps towards resilient economy to enhance the domestic abilities through knowledge-based advancement especially in producing strategic equipment and goods required by such a large scale projects while the existing internal rules and regulations should be reformed and be more flexible.
۴.

نقش آموزش حسابرسی در فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالی

تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۱۶
بقا و غنای خدمات حسابرسی مستلزم عکس العمل مناسب و به موقع حرفه در برابر انتظارات جامعه است. حرفه حسابرسی با پذیرش مسئولیت بیشتر و گسترش نقش خود و یا تقویت آموزش عمومی درباره نقش و محدودیت های حسابرسی می تواند به نیازهای جامعه پاسخ داده و فاصله انتظارات را کاهش دهد. رشد بی وقفه نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و گرایش آن ها به استفاده از صورت های مالی جهت اتخاذ تصمیمات اقتصادی، برنامه ریزی و نظارت در مورد وضعیت مالی و عملکرد واحد اقتصادی، ضرورت کاهش فاصله انتظارات را ایجاب می کند. فرضیه های تحقیق به کمک داده های گردآوری شده توسط پرسشنامه توزیع شده بین استفاده کنندگان مختلف در سال 1388، مورد بررسی قرار گرفته و نتابج حاصل از بررسی یافته ها نشان داد که آموزش حسابرسی به استفاده کنندگان از صورت های مالی باعث کاهش فاصله انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان از صورت های مالی می شود

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان