ثمینه سلطان زاده

ثمینه سلطان زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

الگوی بین المللی سازی پایدار در صنایع تکنولوژی محور دارویی ایران: تبیین اقدامات صورت گرفته و ارائه مدل مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۰۴۰ تعداد دانلود : ۱۸۹
توسعه پایدار بین المللی، توانایی جامعه برای هدایت به سمت آینده مطلوب بین المللی می باشد. پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی بوده و به روش کیفی با استفاده از رویکرد مطالعه موردی چندگانه، 15 کسب و کار تکنولوژی محور دارویی را مورد بررسی قرار داده است. روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ها به تایید رسیده است. نتایج تحلیل داده ها از طریق کدگذاری، ۵ مقوله اصلی را در رابطه با فرآیند بین المللی سازی پایدار در کسب وکارهای فناوری محور دارویی شناسایی کرد. یکی از از این مقولات پیشران های بین المللی سازی پایدار می باشند، که شامل عوامل اقتصادی، عوامل محیطی و عوامل اجتماعی است که در تعامل با درجه بین المللی سازی پایدار بر شکل گیری راهبردهای بین المللی سازی پایدار نقش دارند. یک مقوله مدل کسب و کار پایدار می باشد که شامل ارزش پیشنهادی، ارزش دریافتی و ایجاد و تحویل ارزش می باشند. و مقوله دیگر راهبردهای بین المللی سازی پایدار می باشد که شامل راهبرد عمومی، راهبرد وظیفه ای و ورود می باشد. و در نهایت مقوله نهایی پیامد بین المللی سازی پایدار در کسب و کارهای تکنولوژی محور دارویی می می باشد که شامل توسعه بازار، پایداری روابط در شبکه و افزایش اعتبار شرکت می باشد. این نتایج بینش های ارزشمندی برای مدیران و محققین در خصوص نحوه بین المللی سازی پایدار در کسب و کارهای تکنولوژی محور دارویی ایجاد می کند.
۲.

A Model of Sustainable Internationalization in Technology-Based Businesses: Case Study of Oil, Gas, and Petrochemical Industry(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۲۰۸
Internationalization of businesses is considered as a key factor in economic development and growth of the economic entities. On the other hand, the ability of the system for endurance and reliability is inevitably dependent on the success that the system gains in communicating with the external environment; in other words, the sustainability of the system is entirely dependent on system capability for adaptation, change and responsiveness to the environment. Furthermore, Technology-based businesses are highly dynamic and use different internationalization patterns. A literature review shows that comprehensive studies have not been conducted despite the necessity of today's businesses to move toward sustainable internationalization. Therefore, this research examines existing patterns by presenting a model for sustainable internationalization in technology-based businesses. In the present study, 6 technology-based businesses in oil and gas industry have been investigated using a multi-case interview method. The validity and reliability of data collection tools have been confirmed. The results of the interviews performed during the two coding stages revealed that economic, environmental, social and technological factors are among the factors influencing the adoption of sustainable business internationalization strategies along with a focus on a sustainable business model. This study also presents different types of sustainable internationalization strategies and classifies the internationalization’s sustainability index into two categories of profitability and sustainability of relationships in the network.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان