فرزین حبیب زاده

فرزین حبیب زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۵ مورد از کل ۵ مورد.
۱.

بررسی تأثیر عرفان یهودی- مسیحی بر تفاسیر عرفانی اسلامی

تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۸۹
خاستگاه و منشأ تفاسیر عرفانی که به نحوی با مکتب عرفان اسلامی پیوند خورده است، یکی از مباحث مهم در شناخت سبک و شیوه تفسیر عرفانی و عناصر بنیادین آن و به ویژه تأثیر و تأثر های این مکتب و شیوه تفسیر قرآنی از آموزه ها و منابع غیراسلامی است. این نوشتار با روش تحلیلی و توصیفی، ضمن تحلیل و بازخوانی اندیشه های عرفانی در یهود و مسیحیت، در پی پاسخ به پرسشِ «رابطه تفاسیر عرفانی با مکاتب عرفانی یهودی مسیحی» می باشد. مهم-ترین حاصل بررسی این تحقیق آن است که اثرگذاری آموزه های مکاتب عرفانی از جمله عرفان مسیحی و یهودی بر عرفان اسلامی و تفاسیر عرفانی، تنها در جهت تکمیل یا غنی تر ساختن آموزه های این مکتب و شیوه تفسیری بوده است. همین طور، فرض این مسئله که عرفان و تفسیر عرفانی ناگزیر باید یک منشأ و سرچشمه غیراسلامی داشته باشد، سخنی غیرموجّه و نامقبول است، اگرچه در طول سالیان، اندیشه های فلسفی و دینی گوناگونی در این جریان وارد گردیده است.
۲.

بررسی تطبیقی مقدمه تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی با دیگر تفاسیر قرآن به قرآن

تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
مقدمه تفاسیر قرآن کریم، یکی از مهم ترین راه های دستیابی به شیوه تفسیری و نیز مبانی، اصول و دیدگاه های خاص مفسّر است. آنچه مطالعه و تأمّل در مقدمه های تفاسیر قرآن را ضروری می نماید و دیدگاه های مفسران را به نحوی دقیق به خواننده منتقل می کند، توجه مفسر به برخی موضوعات قرآنی و روایی در مقدمه و رابطه آن با روش تفسیری وی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل مقدمه تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی و دیگر تفاسیر قرآن به قرآن، با رویکرد تطبیقی و با بهره گیری از روش تحلیلی و توصیفی به نگارش درآمده است. نتیجه این تحقیق نشان داد که هر یک از مقدمه های تفاسیر قرآن به قرآن که در دوره معاصر نوشته شده اند، اولاً اختلاف نظرهایی در بیان مباحث تفسیری، موضوعات قرآنی و علوم مرتبط با آن در آن ها وجود دارد و ثانیاً به نظر می رسد که موضوعات و مسائلِ بیان شده در این مقدمه ها، تقریباً به نحوی تنظیم و تدوین شد ه اند که خواننده را به روش تفسیری قرآن به قرآن و شیوه های آن رهنمون می سازد. در این میان، مقدمه تفسیر تسنیم از آن جهت که متضمّن مباحث تفسیری و قرآن شناسانه توأم است و همچنین مطالبِ ارائه شده در آن، به روشنی بیانگر روش مفسّر و متناسب با روش تفسیری ایشان به نگارش درآمده است، از خصوصیات یک مقدمه جامع برخوردار است.
۵.

ضرورت تصویب درس «تحقیق و تصحیح نسخه های خطّی قرآنی و حدیثی»

تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۴۸۳
احیا و بازیابی متون خطّی و آثار گذشتگان در علوم مختلف اسلامی، از مهم ترین راه های شناسایی و شناساندن فرهنگ و تمدّن هر جامعه به شمار می رود. تصحیح و تحقیق این آثار، سبب می شود تا گنجینه ای از علوم، احیا شده و در دسترس قرار گیرد؛ چه بسا علوم نابی که در این خزائن خطّی موجود باشد. نوشتار پیشِ رو، تهیّه و تصویب واحد درسی مستقلّی با عنوان «تصحیح و تحقیق نسخه های خطّی و متون کهن» را در رشته علوم قرآن و حدیث و مشابهات آن پیشنهاد می کند. سرفصل های این درس نیز با عنایت به مقدّماتی در آموزش قواعد و فنون نسخه شناسی، شیوه های تصحیح، مقدّمه نویسی، نقد و ترجمه آثار خطّی، به نگارش درآمده است. بهره این درس، آشنایی با سیر، تطوّر و تاریخ علوم اسلامی و شیوه های تصحیح و تحقیق متون خطّی بوده و نتیجه آن، کوشش و اهتمام دانش پژوهان جهت احیا و انتشار شایسته آثار خطّی و متون کهن است. این درس می تواند فرصتی برای پژوهش های علمی و نگارش در حوزه های کمترتوجّه شده باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان