روح الله رحمتی

روح الله رحمتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۲.

بررسی تاثیر آموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری آموزشی دانش آموزان ابتدایی

کلید واژه ها: مهارت اجتماعی سازگاری آموزشی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 942 تعداد دانلود : 756
هر مقاله حاضر از نوع مروری- کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحبنظران این عرضه به رشته تحریر در آمده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیرآموزش مهارت های اجتماعی بر سازگاری آموزشی دانش آموزان ابتدایی است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که آموزش مهارت های اجتماعی تاثیر مثبت و مستقیمی بر سازگاری آموزشی دانش آموزان دارد و همچنین به نظر میرسد مهارت های اجتماعی مختص به یک موقعیت و محیط خاصی نیستند و گستره ی این مهارت ها بسیار وسیع میباشد. زمانی که افراد مهارت های اجتماعی را کسب نمایند در عملکرد بهینه ی خود پیشرفت می کنند . در واقع آموزش مهارت های اجتماعی نقش درمانی دارد.
۳.

بررسی تاثیر آموزش اوریگامی بر عزت نفس دانش آموزان

تعداد بازدید : 548 تعداد دانلود : 608
مقاله حاضر از نوع مروری – توصیفی هست که با توجه به نظرات اندیشمندان این عرصه به رشته تحریردر آمده است . هدف از نگارش این مقاله بررسی تاثیر آموزش اوریگامی بر عزت نفس دانش آموزان است. نتیجه این مقاله نشان می دهد که که آموزش اوریگامی بر عزت نفس دانش آموزان تاثیر مستقیم و مثبتی دارد. عزت نفس شالوده و پایه شادمانی و موفقیت است همه ابعاد زندگی مانند سلامت جسمانی، ثبات عاطفی ، پیشرفت تحصیلی ، کیفیت روابط خویشاوندی ، بر آوردن هدفها، معلومات و فضائل شغلی را تحت تاثیر قرار می دهد .عزت نفس قدرتمند ترین ارزشهای انسانی و مخرج مشترک برای هر چیز در زندگی است و بدون آن هیچ چیز دیگر اهمیت ندارد. عزت نفس محوری است که کل زندگی روی آن خواهد چرخید .کل زندگی انسان تحت تاثیر میزان عزت نفس اوست.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان