حسین کارگر

حسین کارگر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

مدیریت ریسک و ارزش در امنیت سایبری سازمانی

تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۲۲۷
مدیریت ریسک را می توان فرآیندی برای حفظ دارایی ها، قدرت و امنیت دانست و مهندسی ارزش، مدیریت ارزش بخشی جدایی ناپذیر از مدیریت ریسک به حساب می آید. یکپارچه سازی مهندسی ارزش و مدیریت ریسک باعث ایجاد هم افزایی می شود؛ این هم افزایی وقتی در امنیت سایبری پیاده شود، می تواند بر امنیت سایبری تاثیر بگذارد. این مقاله ارزیابی ریسک امنیت سایبری مبتنی بر ارزش، درجه تاثیر و درجه سختی بررسی می کند. دراین پژوهش ب ا هدف کسب نظر خبرگان درباره ریسک های امنیت اطلاعات سازمانی پرسشنامه بین خبرگان توزیع شد، از میان عوامل امنیت اطلاعات55 ریسک امنیتی استخراج شد که سرانجام در قال ب 15 ریس ک امنیت ی مشخص شد. در این پرسشنامه، هر یک از خبرگان که تعداد آنها 10 نفر بود نظ ر خ ود را درب اره می زان ریسک تک تک عوامل برای امنیت اطلاعات در طیف پنج گانه لیکرت از طریق متغیرهای کلامی )خیلی کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد)و با رویکردی مدیریت ارزش ابراز کردند. درجه تاثیر هزینه هر ریسک و سختی آن برای سازمان مشخص شد. در این مطالعه که مطالعه تطبیقی بین ریسک ها از نظر ارزش آن ها برای سازمان بود، یافته ها نشان داد عملکرد توام مدیریت ریسک و مهندسی ارزش در امنیت، با افزایش امنیت همراه خواهد بود بوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان