مهدیس متقیان فرد

مهدیس متقیان فرد

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

«اثر تغییر اقلیم بر رشد تولید ناخالص داخلی در 27 استان ایران» (با استفاده از روش داده های پانل)

تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۹
تغییر اقلیم مهم ترین پدیده ای است که به طور مستقیم محیط زیست را در سراسر دنیا تحت تأثیر خود قرار می دهد. تأثیر این پدیده جهانی در کشورهای مختلف  میزان متفاوتی دارد. ایران در منطقه خاورمیانه که یک منطقه خشک و نیمه خشک جهان است واقع شده، بنابراین با بحران آب مواجه است و از تغییر اقلیم و پیامدهای آن مصون نخواهد بود. در این تحقیق اثر متغیرهای اقلیمی دما و بارش بر رشد تولید ناخالص داخلی 27 استان ایران بررسی شده است. همچنین نیروی کار، سرمایه گذاری و مصرف حامل های انرژی از دیگر متغیرهای کنترلی استفاده شده در این تحقیق هستند. با تخمین مدل به روش داده های پانل برای سال های 1379 تا 1393، نتایج حاکی از اثر منفی دما بر رشد تولید ناخالص داخلی با احتساب نفت و بدون نفت در استان ها می باشد و همچنین افزایش در بارش، باعث افزایش در رشد تولید ناخالص داخلی می شود.
۲.

Climate Change and Crop Yields in Iran and Other OIC Countries(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۶۹
Climate change is the main phenomenon that directly affects the world environment, and changes in the environment affect economic sectors differently. The most important impacts of climate change would be on enhancing the average global temperature and the decrease in precipitation. The agricultural sector is the first and most affected sector in the climate change. We examined the impact of temperature and precipitation variables on the agricultural yield for three common products namely fruits, rice and corn in 14 OIC countries including Iran. The share of employment in the agricultural sector as compared to the total employed is a control variable. By estimating the model using the panel data method over the years 1992 and 2015, the results indicate a negative effect of temperature on the agricultural sector. Precipitation has a positive effect and the share of employment in agriculture has a negative effect.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان