راحله سیاه کمری

راحله سیاه کمری

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

رابطه کیفیت زندگی و تاب آوری با دلزدگی زناشویی معلمان زن شهر کرمانشاه

تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۳۸
ناکامی زوج ها در حل اختلافات زناشویی ممکن است به اشکال گوناگونی بروز پیدا کند که هرکدام به نوبه خود می تواند سلامت روابط زناشویی را به خطر بیندازد. یکی از انواع بروز اختلافات زناشویی، پدیده دلزدگی است که زوج های بسیاری را درگیر خود می کند و از عوامل بسیاری از جمله کیفیت زندگی و تاب آوری تاثیر می پذیرد. هدف از انجام پژوهش حاضرتعیین رابطه کیفیت زندگی و تاب آوری با دلزدگی زناشویی در معلمان زن شهر کرمانشاه بود. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و نمونه شامل 180 نفر ازجامعه مذکور بود که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های کیفیت زندگی ،تاب آوری کانر ودیویدسون و مقیاس دلزدگی زناشویی پاینز و برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیری استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین کیفیت زندگی و تاب آوری با دلزدگی زناشویی رابطه منفی وجود دارد و کیفیت زندگی و تاب آوری توانستند دلزدگی زناشویی را پیش بینی کنند. با توجه به اینکه کیفیت زندگی و تاب آوری پیش بینی کننده های معناداری برای دلزدگی زناشویی هستند می توان با ایجاد چنین ظرفیت هایی دلزدگی زناشویی را کاهش داد.
۲.

Comparing Stress Management Strategies and Impulsivity in Opioids, Moderators, and Stimulant Abusers

تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۳
The present study is aimed at dealing with stress management strategies and impulsivity in opiate abusers, sedative and stimulus is conducted. In the study, a causal-comparative method was adopted. Research participants included 180 drug users inhabiting the already determined addiction centers in Shiraz. They were selected using Available random sampling. To collect the data, stress management strategies and impulsivity scales were employed, and to analyze the results, descriptive statistical methods and variance analysis were used. The results indicated that abuse stimulating consumers significantly more than consumers emotion-centered use of opioids and moderator of coping strategies virgin (0.007), but abusers response-moderator (0.26) and opioids - moderator (0.43) were not significantly different. As well as the construction abusers significantly greater impulsivity as compared to the stimulus (0.012) and opioids (0.005) showed, but stimulants and opioids two groups had no significant differences in impulsivity variables (0.94). It can be said that the research is based on the type of substance, in terms of coping with stress and control of their impulsivity, of consumers stimulants other than using virgin materials more negatively of coping with stress and drug abuse-moderator of impulsivity than other people are experiencing abuse.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان