زینب میهن دوست

زینب میهن دوست

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

بررسی رفتار و اختلال های شخصیت در دیسفوریا جنسیتی: مطالعه موردی

نویسنده:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۸۴
ملال جنسیتی، نارضایتی است که فرد در زمینه جنسیت خود تجربه می کند. خصوصیات اصلی ملال جنسیتی شامل احساس ناراحتی و نارضایتی عمیق و دائم در مورد جنس زیست شناختی و جنسیت تجربه شده است. افراد مبتلا به ملال جنسیتی معتقدند که به جنس دیگر تعلق دارند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های شخصیتی در افراد دارای ملال جنسیتی انجام شده است. این مطالعه از نوع موردی است. در این مطالعه، یک آزمودنی خانم 49 ساله بصورت داوطلبانه شرکت کرده است. جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه، مشاهده، ملاک های تشخیصی DSM-5 ، آزمون های MMPI-2 ، MCMI-3 ، و آزمون بندرگشتالت استفاده شده است. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که آزمودنی در زمینه روابط بین فردی مشکل دارد، احساس بیگانگی می کند و فکر می کند توسط اطرافیان اش درک نمی شود. او دارای صفت کمرویی است. اغلب در باره میزان پذیرش و محبوبیت اجتماعی اش نگران است و تلاش می کند تصویر مطلوبی از خودش ارائه دهد. ارتباط اجتماعی اش سطحی و بدون مسئولیت پذیری است. با دوستان و اقوام درجه یک (خواهر و برادر) رفتار متضادی از قهر و آشتی مداوم دارد. آزمودنی مورد مطالعه واجد شرایط اختلال های اشخصیت تکانشی، نمایشی و خودشیفتگی است.
۲.

هنجاریابی آزمون خواندن سیال در دانش آموزان شهرستان ایلام

نویسنده:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۵۱
خواندن سیال عامل اصلی موفقیت در مدرسه است. دانش آموزان به تدریج خواندن سیال را فرا می گیرند. هنگامی که دانش آموزان به آسانی حروف و کلمه ها را با چشم تشخیص می دهند و آنها را با هم ترکیب می کنند، توانایی خواندن سیال را کسب کرده اند. هدف از این پژوهش بررسی اعتبار و پایایی نسخۀ فارسی آزمون خواندن سیال است. پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی است، که ویژگی های روانسنجی آزمون خواندن سیال در میان دانش آموزان شهرستان ایلام را مورد بررسی قرار می دهد. جمعیت مورد مطالعه کلیۀ دانش آموزان شهرستان ایلام در سال تحصیلی 93-92 تشکیل می دهند. حجم نمونه شامل 798 دانش آموز است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که همبستگی دو رشته ای نقطه ای به جز برای سؤال های 5، و 6، 7، 8، و 9 مثبت است و بین 98/0- تا 99/0 نوسان دارد. همچنین ضرایب دشواری سؤال ها بین 19/1- تا 93/3 نوسان دارد. میانگین قدرت تشخیص سؤال ها 03/1 با انحراف استاندارد 01/0 و میانگین بار عاملی سؤال ها 71/0 با انحراف استاندارد 01/0 و مقدار RMS برابر با 21/0 بدست آمد. پایایی این آزمون 87/0 بدست آمده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان