فاطمه جلیلیان

فاطمه جلیلیان

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

اثربخشی آموزش معنویت درمانی بر اضطراب وجودی در دانش آموزان

تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۵۶۱
پژوهش حاضر با هدف « تعیین اثربخشی آموزش معنویت درمانی بر اضطراب وجودی در دانش آموزان » انجام شد. روش پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این مطالعه، کلیه دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان از مدارس شهرستان خرمشهر بودند که در نیم سال تحصیلی 1397 -1396 با جمعیت 395 نفر مشغول به تحصیل بودند و با استفاده از روش تصادفی خوشه ای 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب و در دو گروه 15 نفره (کنترل و آزمایش) به روش نمونه گیری تصادفی تقسیم شدند. آموزش معنویت درمانی بر روی گروه آزمایش در 8 جلسه یک ونیم ساعته اجرا شد. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه « پرسشنامه اضطراب وجودی گود - گود » بود. نتایج نشان داد که آموزش معنویت درمانی در کاهش اضطراب وجودی دانش آموزان موثر بوده. براساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که از معنویت درمانی می توان در جهت کاهش اضطراب وجودی، به عنوان یک روش موثر سود جست.
۲.

تحلیلی بر علل و عوامل کاهش انگیزه و تأثیر آن بر افت تحصیلی دانش آموزان

تعداد بازدید : ۲۰۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۱۷
نیروی انسانی و آموزش آن ها محور توسعه کشور در زمینه های مختلف به شمار می رود و انگیزه تحصیلی، موتور محرکه یادگیری در انسان است. برای ایجاد تغییر رفتار در فراگیران، باید به عوامل مرتبط باانگیزه و میزان تأثیر آن ها پی برد. در مقابل افت تحصیلی یکی از مشکلات عمده ی نظام های آموزشی در دنیای کنونی است و هرسال مقادیر زیادی از امکانات مالی و نیروهای انسانی، آموزشی و پرورشی به این معضل اختصاص می یابد. مطالعه ی حاضر که با روش مروری – کتابخانه ای انجام شده، درصدد است که ضمن بررسی علل و عواملی که می تواند درافت تحصیلی دانش آموزان مؤثر باشد، پیشنهاد هایی را برای برانگیختن و حفظ توجه و علاقه به یادگیری در دانش آموزان مطرح کند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان