حمبدرضا چراغی

حمبدرضا چراغی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

تأثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان کاشان

تعداد بازدید : ۱۷۹ تعداد دانلود : ۲۸۷
پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پایگاه اقتصادی – اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان کاشان می پردازد. پایگاه اجتماعی- اقتصادی، پایگاهی است که فرد در میان یک گروه دارد. یا به مرتبه اجتماعی- اقتصادی یک گروه در مقایسه با گروه های دیگر گفته می شود. کیفیت زندگی کاری بالا برای سازمان هایی که به جذب و ابقا کارکنان اهمیت می دهند اساسی است. جامعه آماری این پژوهش را کل کارکنان مراکز بهداشتی شهرستان کاشان و نمونه آماری را هم تعداد 300 نفر از آن ها به صورت تصادفی تشکیل می دهد. روش آماری مورداستفاده در تحقیق از نوع مدل سازی معادلات ساختاری می باشد و به منظور شناسایی سازه های تحقیق از تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم استفاده می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که پایگاه اقتصادی - اجتماعی با ضرایب مسیر بالایی که باکیفیت زندگی کاری دارد، می تواند عاملی مؤثر و قدرتمند برای کیفیت زندگی کاری کارکنان محسوب شود و با توجه به نتایج، کارکنان، بیشترین توجه را برای امنیت شغلی، مشارکت و مسائل مالی و رفاهی دارند و کمتر توجه را برای سایر ابعاد دارند. در صورتی اگر افراد بتوانند با توجه به همه ابعاد کار خود را انجام داده و به فعالیت بپردازند می توانند عملکرد بهتر و کیفیت بالایی را در کار داشته باشند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان