ایوب رحیم زاده

ایوب رحیم زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

A mathematical model for balancing (cost-time-quality and environmental risks) in oil and gas projects and solving it by multi-objective Bee Colony Algorithm

تعداد بازدید : ۶۰ تعداد دانلود : ۳۳
Today, in large projects such as constructing oil, gas and petrochemical refineries, it is inevitable to use modern management methods and project timing. On the other hand, in classic scheduling case, the focus is on balance between time and cost of carrying out projects, which in such a situation, one of possible solutions to shorten time of implementing project is to accelerate activities. This acceleration can affect the quality of conducting projects and environmental impacts, in addition to impose more costs. Hence, in such studies, environmental impacts and quality of activities were also considered as new indicators in case of project time-cost balance. There has been proposed a new mathematical model with four indicators: cost, time, quali-ty and environmental impacts. The provided model is a multi-objective mathematical model of zero-and-one programming type that despite traditional models, in which there is only considered an implementation mode for carrying out activities and a pre-conditional relationship between activities, modes of implementing activities are as multi-form and the dependence relationship between the activities is a generalized pre-requisite. Including the relationships brings the problem closer to the real world. Because of NP-hard of the problem in large dimensions and the necessity of using meta-heuristic Algorithms, we used MOBEE algorithm to solve the model.
۲.

توسعه مدل شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته چند هدفه تحت شرایط عدم اطمینان

تعداد بازدید : ۸۵ تعداد دانلود : ۶۷
امروزه بحث بازآوری و استفاده مجدد محصولات مصرفی اهمیت خاصی یافته است. از آن جا که زنجیره تأمین حلقه بسته نه تنها جریان روبه جلو بلکه شامل جریان معکوس نیز می شود، لذا شرکت هایی موفق هستند که بین زنجیره تأمین مستقیم و معکوس یکپارچگی بوجود آورند در تحقیق حاضر پس از بررسی ادبیات موضوع، مدل جامع تر و کامل تری نسبت به مدل های گذشته ارائه شده است. مدل بصورت چند هدفه، چند سطحی و تک محصولی با بازگشت محصول در شرایط عدم اطمینان است. توابع هدف مدل شامل حداقل کردن هزینه ها، افزایش سود حاصل از محصول بازیافتی، افزایش صرفه جویی هزینه های حاصل از بازیافت و اثرات زیست محیطی می باشد. به منظور حل مسأله چند هدفه، از رویکرد (TH) که یکی از روش های تبدیل توابع چند هدفه به تک هدفه می باشد استفاده شده است. برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی، یک مثال عددی طرح و با استفاده از نرم افزار GAMS حل و مورد بررسی قرار گرفت. و نتایج حاصل از تحلیل حساسیت در ادامه تشریح گردید

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان