جواد حاجی پور

جواد حاجی پور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۳ مورد از کل ۳ مورد.
۱.

حکمت واجب الوجود از منظر متکلمان مسلمان

نویسنده:

کلید واژه ها: حکمت الاهی شیعه معتزله اشاعره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳ تعداد دانلود : ۵۲
حکمت پروردگار در آینه اندیشه متکلمان مسلمان، حاکی از علم بی منتهای اوست.آنان با تبیین حکمت الهی و دقایق صنع و لطایف فعل، علم پروردگار را استنتاج می نمایند وبیشتر هم به علم فعلی و صفات فعلی او توجه دارند. طبق عقیده متکلمان شیعی – با غضّ نظر از آرای فلسفی آنان در این باب– تعریفی که از حکمت باری در عرصه کلام صورت گرفته عبارتست از «أنّه تعالی لایفعل القبیح و لایخل بواجب» که مستلزم پذیرفتار شدن قاعده حسن و قبح ذاتی عقلی می باشد؛ اینکه پدیدگان فی نفسه مشتمل بر انحاء مصالح و مفاسداند و واجب تعالی هم عالم به این مصالح و مفاسد می باشد. لذا در افعال خود امور قبیح را مرتکب نمی گردد و امر بایسته را ترک نمی گوید. متکلمان شیعی با این رأی خویش به گونه ای مرزبندی با آرای اشاعره که منکر حسن و قبح ذاتی عقلی اند نمودند طبق رأی اشاعره، خداوند افعال خود را از روی مصحلت و حکمت انجام نمی دهد بلکه آنچه انجام می دهد حکمت آمیز است که آنرا هم ناشی از علم پروردگار می دانند. آنها با این بیان خواسته اند علو ذاتی پروردگار را که محکوم هیچ امر بیرون از قلمرو ذات خود نیست حفظ نمایند اما به گونه ای صدور هر فعلی ولو عبث آلود را برای ذات باری تجویز کرده اند.متکلمان معتزلی که همانند متکلمان شیعی قائل به حسن و قبح ذاتی عقلی اند بر ابتناء افعال باری بر مصلحت و حکمت و عاری بودن از لغو و عبث پای می فشرند اما بیان آنها از حکمت پروردگار شبیه به حکمت در آدمیان است که برای وصول به غرض و هدفی، فعلی از او صادر می شود.
۲.

A Relationships-based Algorithm for Detecting the Communities in Social Networks

تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۳۸
Social network research analyzes the relationships between interactions, people, organizations, and entities. With the developing reputation of social media, community detection is drawing the attention of researchers. The purpose of community detection is to divide social networks into groups. These communities are made of entities that are very closely related. Communities are defined as groups of nodes or summits that have strong relationships among themselves rather than between themselves. The clustering of social networks is important for revealing the basic structures of social networks and discovering the hyperlink of systems on human beings and their interactions. Social networks can be represented by graphs where users are shown with the nodes of the graph and the relationships between the users are shown with the edges. Communities are detected through clustering algorithms. In this paper, we proposed a new clustering algorithm that takes into account the extent of relationships among people. Outcomes from particular data suggest that taking into account the profundity of people-to-people relationships increases the correctness of the aggregation methods.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان