آیین حکمت - علمی-پژوهشی (حوزوی)

آیین حکمت


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: فلسفه و منطق
e-issn: ۲۷۸۳-۴۱۳۱
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: شمس الله مریجی
ناشر: دانشگاه باقرالعلوم (ع)
p-issn: ۲۰۰۸-۹۳۰۹
صاحب امتیاز: دانشگاه باقرالعلوم (ع)
درجه علمی: علمی-پژوهشی (حوزوی)
سردبیر: یارعلی کرد فیروزجائی
هیئت تحریریه: غلامرضا فیاضی، عسکری سلیمانی امیری، محمد مهدی گرجیان، یارعلی فیروزجایی، حسن معلمی
تلفن: ۰۲۵۳۲۱۳۶۶۳۴
وب سایت: http://pwq.bou.ac.ir/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۲