مطالب مرتبط با کلید واژه " مدیریت مدل "


۱.

تحصیل دانایی و مدیریت دانایی

کلید واژه ها: نوآوری اطلاعات مدیریت مدل سرمایه معنوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۳
در این مقاله با استفاده از تعریفهای داده، اطلاعات و دانایی مدلی از تحصیل دانش ارائه می شود. براساس این مدل، دانش نمی تواند خارج از مغز انسان وجود داشته باشد و برای اینکه به خارج از مغز منتقل شود باید ابتدا به صورت اطلاعات دربیاید. اطلاعات نیز از طریق اندامهای حسی به مغز می رسد و در انجا با دانش قبلی پردازش می شود. دانش جدید فقط از طریق پردازش اطلاعات در مغز حاصل می شود.....