مجلاتمیثاق امین


 


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی یاران امین

مدیر مسئول: سیدمحمد موسوی

سردبیر: محمد ملکی (جلال الدین)

هیئت تحریریه: سید حسن سعادت مصطفوی، دکتر علی الله بداشتی، دکتر سید علی اصغر امامی مرعشی، قاسم جوادی ، بهاالدین خرمشاهی، علیرضا ذکاوتی قراگزلو، دکتر احمد عابدی، اکبر فرجام فرد، محمد مرادی، شهاب الدین وحیدی

نشانی: قم، خیابان 45 متری صدوق، کوچه 43، پلاک 18 

تلفن:32922670(025)      فکس:32907880(025)

پست الکترونیک: info@yaraneamin.com 


آرشیو نشریه: