دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

ترتیب بر اساس: حروف الفباجدید‌ترین
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
تحقیقات علوم رفتاری

تحقیقات علوم رفتاری(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)
موضوع: روانشناسی
آخرین شماره: تحقیقات علوم رفتاری دوره 20 تابستان 1402 شماره 2 (پیاپی 72)
مدیریت اطلاعات سلامت

مدیریت اطلاعات سلامت(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

حوزه تخصصی: علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)
موضوع: مدیریت و حسابداری
آخرین شماره: مدیریت اطلاعات سلامت دوره دوازدهم خرداد و تیر 1394 شماره 2 (پیاپی 42)