پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی (زبانشناسی کاربردی سابق) - علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)

پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی (زبانشناسی کاربردی سابق)

این نشریه تا شماره 19 سال 2016 با نام زبانشناسی کاربردی (Iranian Journal of Applied Linguistics) و از آن پس با نام پژوهش های آموزشی و کاربردی زبان انگلیسی (Journal of English Language Pedagogy and Practice) منتشر شده است.


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: زبان شناسی
e-issn: ۲۶۴۵-۳۵۸۴
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمدعلی ترابی
ناشر: دانشگاه آزاد اسلامی
p-issn: ۲۶۴۵-۳۵۷۶
صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
درجه علمی: علمی-پژوهشی (دانشگاه آزاد)
سردبیر: دکتر مهناز سعیدی
مدیر اجرایی: دکتر نسرین حدیدی تمجید
هیئت تحریریه: دکتر بهروز عزبدفتری، دکتر محمد علوی، دکتر پرویز مفتون، دکتر فرهمن فرخی، دکتر بیوک بهنام، دکتر محمدعلی ترابی، دکتر پرویز آژیده، دکتر بهرام بهین، دکتر مهناز سعیدی، دکتر سعیده آهنگری
آدرس: تبریز، ضلع شرقی اتوبان پاسداران، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، ساختمان باشگاه پژوهشگران جوان، دفتر مجلات
تلفن: ۰۴۱۳۳۳۲۲۱۷۵
وب سایت: http://jal.iaut.ac.ir/?lang=fa
پست الکترونیکی: tabrizjal@google.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۹