اقتصاد و توسعه کشاورزی - نشریه علمی (وزارت علوم)

اقتصاد و توسعه کشاورزی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۴۲۳-۳۹۵۱
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
مدیر مسئول: دکتر رضا ولی زاده
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
p-issn: ۲۰۰۸-۴۷۲۲
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکترناصر شاهنوشی
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: خانم مهندس توانا
هیئت تحریریه: ، دکتر محمد بخشوده، دکتر محمود دانشور کاخکی، دکتر منصور زیبایی، دکتر حبیب اله سلامی، دکتر آرش دوراندیش، دکتر محمود صبوحی صابونی، دکتر سید کاظم صدر، دکتر احمد اکبری، دکتر علیرضا کرباسی، دکتر محمد حسین مهدوی عادلی، دکتر بهاء الدین نجفی، دکتر مسعود همایونی فر، دکتر قادر دشتی، دکترعباس عبد شاهی، دکتر سید مجتبی مجاوریان*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر سید حسین سقاییان نژاد، خانم دکتر شیدا رستگاری، دکتر میچل رابرت رید
آدرس: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده کشاورزی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۲۱
وب سایت: https://jead.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: jead2@um.ac.ir
فکس: ۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
کد پستی: ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۹