کوثر -

کوثر

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه فصلنامه قرآنی کوثر

مدیر مسئول: سید محمدرضا علاءالدین

سردبیر: علی رهبر اسلامی

هیئت تحریریه: حجة الاسلام دکتر محمدعلی رضایی اصفهانی، دکتر محمد رضا ستوده نیا، دکتر نادعلی عاشوری، حجة الاسلام علی رهبر اسلامی، حجة الاسلام حمید الهی دوست، دکتر سید عبدالوهاب طالقانی، دکتر محسن صمدانیان، دکتر رضا سعادت نیا، سید حسین حر، حجة الاسلام سید محمد رضا علاءالدین

نشانی: اصفهان، خیابان چهارباغ پایین، کوچه آیت الله ارباب، کانون فرهنگی هنری القرآن، کدپستی:1949181478

تلفکس:34419709(031)

پست الکترونیک: chmail.ir @ kosar1380

آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات