پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (طلوع نور سابق) - علمی-ترویجی (حوزوی)

پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی (طلوع نور سابق)


 این نشریه تا شماره 39 با نام طلوع نور و شماره 39 با نام نور حکمت منتشر شده و از شماره 42 با نام پژوهشنامه حکمت و فلسفه اسلامی منتشر می شود.شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر احمد مرادخانی
ناشر: جامعه المصطفی العالمیه
صاحب امتیاز: جامع‍ه المصطفی العالمی‍ه، مجتمع آموزش عالی امام خمینی
درجه علمی: علمی-ترویجی (حوزوی)
سردبیر: دکتر محمدمهدی گرجیان
مدیر اجرایی: غلامحسن مقیمی
وب سایت: http://imam.miu.ac.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=17&pageid=20069

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸