جستارهایی در مدیریت -

جستارهایی در مدیریت


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
e-issn: ۲۹۸۰-۹۶۴۹
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا بهرام زاده
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی کاویان
سردبیر: دکتر محمدرضا بهرام زاده
مدیر داخلی: فرحناز گل چین
مدیر اجرایی: دکتر مسعود چابک سوار
هیئت تحریریه: دکتر امید بهبودی، دکتر الهام بهپور، دکتر مینا بوستانی راد، دکتر محمدرضا بهرام زاده، دکتر مسعود چابک سوار، دکتر فاطمه حاجی اربابی، دکتر حسین خالقی، دکتر نوشین صبور اسماعیلی، دکتر هادی طاهرپور کلانتری، دکتر وحیده طبسی لطف آبادی، دکتر معصومه عارف، دکتر سید مرتضی غیور باغبانی، دکتر رضا کریمی مقدم، دکتر مجید میرویسی، دکتر علی اصغر هادی زاده، دکتر وجیهه هوشیار
آدرس: خراسان رضوی، مشهد مقدس، ساختمان مرکزی، بلوار الهیه، الهیه 40
تلفن: ۰۵۱۳۵۲۴۰۴۸۴
وب سایت: https://jsm.kavian.ac.ir
پست الکترونیکی: jsm@kavian.ac.ir
کد پستی: ۹۱۸۶۳۷۴۹۱۵

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات