اکولوژی انسانی -

اکولوژی انسانی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دکتر یوسف درویشی /دبیر تخصصی: دکتر سید محمد موسوی پارسایی
مدیر مسئول: دکتر یوسف درویشی
صاحب امتیاز: شرکت مهندسین مشاور بوم و نقش هیرکان
سردبیر: دکترکریم حسین زاده دلیر
مدیر داخلی: دکتر منصور رضاعلی
مدیر اجرایی: دکتر رضا قاسمی
هیئت تحریریه: دکتر زهراحجـازی زاده، دکترسیدمحمدشبیری، دکتر فریبا کرمی، دکتر نفیسه مرصوصی، دکتر مجید جاوری، دکترسیدمهدی موسی کاظمی، دکتر ام السلمه بابایی، دکتر غلامرضا روشن *** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر فیصل ممتاز، دکتر حسین موسی زاده
آدرس: گلستان،گرگان، خ ولیعصر،محله شالیکوبی شرقی،خ عدالت 20،ش مومنی،سنبل1،مجتمع پزشکی ابوریحان،طبقه دوم،واحد 201
وب سایت: https://www.landscapeecologyjournals.ir/
پست الکترونیکی: landscapeecologyjournals@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات