توسعه پایدار شهری - نشریه علمی (وزارت علوم)

توسعه پایدار شهری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۷۱۷۰۱۳۶
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۴۰۰
مدیر مسئول: امیرمسعود سامانی مجد
p-issn: ۲۷۱۷۰۱۲۸
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
سردبیر: فاطمه مهدیزاده سراج
مدیر داخلی: مریم طائف نیا
مدیر اجرایی: نرگس قدسی
هیئت تحریریه: سید مهدی ابطحی فروشانی، سید سعید اسلامیان، حمیدرضا پورزمانی، مهین نسترن، سید کمال میرطلایی، امیرمسعود سامانی مجد، رامتین معینی، علیرضا قاری قرآن** اعضای هیات تحریریه بین المللی: علی مدرس، ایوب شریفی، امین رضا ایران منش
آدرس: اصفهان. بلوار کشاورز. نبش چهارراه مفتح. مؤسسه آموزش عالی دانش پژوهان پیشرو. دفتر نشریه توسعه پایدار شهری
تلفن: ۰۳۱۳۷۷۷۹۹۱۴
وب سایت: https://usdjournal.daneshpajoohan.ac.ir/
پست الکترونیکی: journal@daneshpajoohan.ac.ir
کد پستی: ۸۱۷۴۷۱۴۴۸۳

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات