پژوهش های میان رشته ای زنان -

پژوهش های میان رشته ای زنان


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات زنان
e-issn: ۲۷۸۳-۱۱۷۵
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: اسماعیل کلانتری
صاحب امتیاز: موسسه آموزش عالی فاطمیه (س) شیراز
سردبیر: سعیده گروسی
مدیر داخلی: سعیده کلانتری
هیئت تحریریه: عبدالرضا مظاهری، منصور سودانی، سعیده گروسی، حمیدرضا عظمتی، عبدالمجید طالب تاش، اوشا برهمند، خسرو پیرایی
آدرس: شیراز- کوچه 29 استقلال- دانشگاه فاطمیه(س) شیراز- معاونت پژوهشی - دفتر مجلات
تلفن: ۰۷۱۳۲۳۵۱۴۸۸
وب سایت: http://wir.fatemiyehshiraz.ac.ir/
پست الکترونیکی: fwjour@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات