پژوهش های برنامه و توسعه -

پژوهش های برنامه و توسعه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
e-issn: ۲۷۱۷-۰۳۶۵
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: علیرضا آزموده اردلان
ناشر: سازمان برنامه و بودجه
p-issn: ۲۶۴۵-۷۴۶۶
صاحب امتیاز: مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه و بودجه کشور
سردبیر: محمدباقر نوبخت
مدیر داخلی: ابوالفضل پاسبانی صومعه
هیئت تحریریه: نعمت اله اکبری، علیرضا آزموده اردلان، داود بهبودی، فرهاد دژپسند، فرزانه ساسان پور، علی طیب نیا، محمدباقر نوبخت
آدرس: تهران - خیابان نجات اللهی - کوچه سپند - مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری
تلفن: ۰۲۱۴۳۳۰۶۴۱۵
وب سایت: http://www.journaldfrc.ir/
پست الکترونیکی: journal.dfrc@mporg.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات