تعالی حقوق -

تعالی حقوق


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
e-issn: ۲۷۱۷- ۴۳۶۰
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: علی القاصی
صاحب امتیاز: دادسرای عمومی و انقلاب تهران
سردبیر: خیراله پروین
هیئت تحریریه: سیامک ره پیک، ایرج گلدوزیان، علیرضا باریکلو، عادل ساریخانی، محمد امامی، فضل اله فروغی
آدرس: تهران - خیابان مجاهدین اسلام - خیابان شهید زرین خامه - کوچه قائن - پلاک 2
وب سایت: http://www.thdad.ir/
فکس: ۰۲۱۳۵۰۵۱۱۴۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳