مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری -

مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: روانشناسی
e-issn: ۲۷۱۷-۱۳۴۵
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: الهام قیاسی
صاحب امتیاز: الهام قیاسی
سردبیر: حسین عزیزی نژاد
مدیر داخلی: زینب قیاسی
هیئت تحریریه: دکتر علی کرم پور-دکتر مجید رستمی بشمنی-دکتر علی افشاری-دکتر کامران یگانگ-دکتر غلامرضا اسلامی پناه-دکتر بابک دهقانی-دکتر عباس صیدی-دکتر محمد ایدی-دکتر حسین عزیزی نژاد-دکتر مهدی ملکی-دکتر علی کرمی-دکتر محمود جوهرزاده-دکتر ابراهیم عباسی-دکتر غفور احراری-دکتر مهدی نعیم-دکتر جواد شیرکرمی-دکتر مهدی امیری-دکتر عزیز دانیالی-دکتر امیر مهردادی-دکتر محسن صادقی-دکتر مهدی حیاتی-دکتر سعید مرعشی-دکتر علی محمدی-دکتر امیر حسینی-دکتر مصطفی نوری-دکتر رسول یاری-دکتر فرهاد احمدی-دکتر سعید رضایی-دکتر مهدی میرزایی-دکتر مسعود نظرزاده- دکتر مهدی نبی پور افروزی
تلفن: ۰۹۲۱۶۱۸۹۳۳۷
وب سایت: http://www.jobssar.ir/fa/
پست الکترونیکی: info@jobssar.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو