مطالعات هنر و رسانه -

مطالعات هنر و رسانه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
e-issn: ‪۲۶۷۶-۴۶۸۷
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: آیت الله سید مصباح عاملی
p-issn: ۲۶۷۶-۷۸۰۵
صاحب امتیاز: معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
سردبیر: دکتر جواد امین خندقی
مدیر داخلی: ابراهیم محمدزاده مزینان
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه: سعید جوان
هیئت تحریریه: دکتر نصرالله حکمت، دکتر حسن بلخاری قهی، دکتر سیدحسین شرف الدین، دکتر سعید انواری، دکتر کریم خان‌محمدی، حجت الاسلام مجتبی الهی خراسانی، دکتر سیدمحمدمهدی موسوی مهر، دکتر داود شادلو، دکتر مهدی امینی، دکتر علی رازی‌زاده
تلفن: ۰۵۱۳۲۰۰۸۶۰۸
وب سایت: http://ami.journals.hozehkh.com/

کلیدواژه‌های مرتبط