مطالعات هنر و رسانه -

مطالعات هنر و رسانه


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مطالعات هنر
e-issn: ‪۲۶۷۶-۴۶۸۷
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: آیت الله سید مصباح عاملی
p-issn: ۲۶۷۶-۷۸۰۵
صاحب امتیاز: معاونت پژوهش حوزه علمیه خراسان
سردبیر: دکتر جواد امین خندقی
مدیر داخلی: کارشناس نشریه: ابراهیم محمدزاده مزینان
هیئت تحریریه: دکتر نصرالله حکمت، دکتر حسن بلخاری قهی، دکتر سعید انواری، حجت الاسلام و المسلمین علی نهاوندی، امیر مهدی حکیمی، علی محمدپور، دکتر جواد امین خندقی
تلفن: ۰۵۱۳۲۰۰۸۶۰۸
وب سایت: http://ami.journals.hozehkh.com/

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات