پژوهش های اقتصاد مقاومتی -

پژوهش های اقتصاد مقاومتی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: اقتصاد
دوره انتشار: فصلنامه
مدیر مسئول: سیدحسین میرمعزی
ناشر: حوزه علمیه قم
p-issn: ۲۷۴۸-۲۵۳۸
صاحب امتیاز: انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه
سردبیر: سعید فراهانی فرد
هیئت تحریریه: حسن آقانظری، عسکر دیرباز، سید محمدکاظم رجایی، سعید فراهانی فرد، غلامعلی معصومی نیا، محمدنقی نظرپور، علی اصغر هادوی نیا
آدرس: قم، بلوار جمهوری اسلامی، کوچه دوم، فرعی اول سمت چپ، ساختمان انجمن های علمی حوزه علمیه
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۲۳۲۸۸
وب سایت: http://npem.islamicec.ir/
پست الکترونیکی: m.e.moghavemati@chmail.ir
فکس: ۰۲۵۳۲۹۱۶۴۰۲

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات