دانش سیاسی و بین المللی - علمی-پژوهشی

دانش سیاسی و بین المللی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم سیاسی و روابط بین الملل
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ شهریور ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه اصفهان
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات