پژوهش در طب ورزشی و فنآوری - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهش در طب ورزشی و فنآوری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
e-issn: ۲۵۸۸-۳۹۲۵
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۸ مهر ۱۳۹۰
مدیر مسئول: دکتر محمدرضا دهخدا
ناشر: دانشگاه خوارزمی
p-issn: ۰۷۰۸-۲۲۵۲
صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر حمید رجبی
هیئت تحریریه: حیدر صادقی، علی‌اصغر رواسی، محمدحسین علیزاده، سید صدرالدین شجاع الدین، فریبرز هوانلو، نادر فرهپور، شادمهر میردار، ندا خالدی
آدرس: استان البرز، کرج، دانشگاه خوارزمی ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دفتر نشریه پژوهش در طب ورزشی و فناوری
تلفن: ۰۲۶۳۴۵۱۲۰۰۱
وب سایت: https://jsmt.khu.ac.ir/
پست الکترونیکی: JournalMSS@yahoo.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳