پژوهش در طب ورزشی و فنآوری - علمی-پژوهشی

پژوهش در طب ورزشی و فنآوری


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۸ مهر ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه خوارزمی
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶