جغرافیا و توسعه فضای شهری - نشریه علمی (وزارت علوم)

جغرافیا و توسعه فضای شهری (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: جغرافیا
e-issn: ۲۵۳۸-۳۲۹۹
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مهر ۱۳۹۳
مدیر مسئول: دکتر براتعلی خاکپور
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
p-issn: ۲۵۳۸-۳۵۳۱
صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمد رحیم رهنما
مدیر داخلی: دکتر مصطفی امیر فخریان
هیئت تحریریه: دکتر عیسی ابراهیم زاده آکباد، دکتر محمد اجزاء شکوهی، دکتر عباس سعیدی، دکتر محمـد سلیمانی مهرنجانی، دکتر علی اکبر عنابستانی، دکتر زهره فنی، دکتر اصغر نظریان، دکتر عزت اله مافی*** اعضای هیات تحریریه بین المللی: دکتر حسین آزادی، Dr. Ray Wyatt، Alan Forghani
آدرس: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، نشریه جغرافیا و توسعه فضای شهری
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۶۷۲۴
وب سایت: https://jgusd.um.ac.ir/
پست الکترونیکی: jud@um.ac.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۵