تاریخنامه انقلاب (ژرفاپژوه سابق) -

تاریخنامه انقلاب (ژرفاپژوه سابق)

** این نشریه تا شماره 10 زمستان 1395 با نام ژرفا پژوه و از شماره 11 با نام پژوهشنامه انقلاب منتشر می شود.**


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: محسن بهشتی سرشت
ناشر: پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
صاحب امتیاز: پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
سردبیر: علیرضا ملائی توانی
مدیر داخلی: محمد جمالو
مدیر اجرایی: سید محمود سادات
هیئت تحریریه: فاطمه طباطبایی، غلامحسین زرگری‌نژاد، حسین مفتخری، مرتضی نورائی، محسن بهشتی سرشت، اسماعیل حسن‌زاده، علیرضا ملائی توانی، حسن حضرتی، حمید بصیرت منش، سید محمودسادات
آدرس: تـهـران، بزرگراه تهران‌ ـ قم، حرم مطهر حضرت امام خمینی، پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی
تلفن: ۰۲۱۵۱۰۸۵۰۷۹
وب سایت: http://tarikhname.ri-khomeini.ac.ir/
پست الکترونیکی: zharfapazhooh@gmail.com
فکس: ۰۲۱۵۵۲۳۵۶۶۱
کد پستی: ۱۸۱۵۱۶۳۱۱۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

بنر سوم
مدرسه دانشگاه علامه
همایش مطالعات قرآنی و اندیشه های شهید مطهری
بنر اول