دانش حقوق مدنی - علمی-پژوهشی

دانش حقوق مدنی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: دو فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور

مدیر مسئول: دکتر ابراهیم تقی زاده 

سردبیر: دکتر محمود باقری

مدیر اجرایی: عباس باقری

هیئت تحریریه: دکتر عبدالله شمس، دکتر سیدمرتضی قاسم زاده، دکتر سیدمحمد تقی علوی، دکتر سیدابوالقاسم نقیبی، دکتر علی اصغر حاتمی، دکتر محمدرضا پاسبان، دکتر حمید بهرامی، دکتر ابوالقاسم اثنی عشری، دکتر محسن اسماعیلی، دکترمحمد حسن صادقی مقدم

نشانی: استان خراسان رضوی- مشهد مقدس- خیابان امام خمینی (ره)- امام خمینی 40-دانشگاه پیام نور خراسان رضوی-واحد403

تلفکس:  8553962(0511)

وب سایت:  http://clk.journals.pnu.ac.ir


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ فروردین ۱۳۹۱
ناشر: دانشگاه پیام نور
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۶