تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی - نشریه علمی (وزارت علوم)

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تاریخ
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۱
مدیر مسئول: دکتر روح‌الله شاکری
ناشر: دانشگاه معارف اسلامی
p-issn: ۲۲۵۲-۰۵۳۸
صاحب امتیاز: نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها؛ دانشگاه معارف اسلامی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: دکتر محمدرضا جباری
مدیر داخلی: دبیر تحریریه: دکتر محمدحسین دانش‌کیا
مدیر اجرایی: کارشناس فصلنامه: علی محمدی
هیئت تحریریه: محمد ابراهیمی ورکیانی، مهدی پیشوایی، فاطمه جان‌احمدی، محمدرضا جباری، سید احمدرضا خضری، محمدحسین دانش‌کیا، سید علی‌اصغر محمودآبادی، اصغر منتظرالقائم، محمد‌هادی یوسفی غروی، یعقوب توکلی
آدرس: قم، بلوار امین، بلوار جمهوری اسلامی، بین کوچه ۴ و ۶، دانشگاه معارف اسلامی، معاونت پژوهشی، صندوق پستی ۶۱۷۳ ـ ۳۷۱۵۵
تلفن: ۰۲۵۳۲۹۳۹۹۷۷
وب سایت: https://tarikh.maaref.ac.ir/
پست الکترونیکی: tarikh@maaref.ac.ir
فکس: ۰۲۵۳۲۱۱۰۶۴۴

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۹