مطالعات حقوقی دولت اسلامی -

مطالعات حقوقی دولت اسلامی


خط مشی فصلنامه مطالعات دولت اسلامی، انتشار مقالات علمی –پژوهشی در حوزه حکمرانی و عناصر دولت مبتنی بر ارزشهای اسلامی و تحلیل فقهی –حقوقی مبانی، ساختارها و ابزارهای تحقق «دولت اسلامی» است. لازم است مقالات در جهت پیشرفت دانش «دولت اسلامی» باشد. تحلیل نظرات و تجارب مرتبط با حوزه دولت اسلامی با برخورداری از رویکرد نقد علمی از رئوس این خط مشی می­باشد


دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: سازمان بسیج اساتید

مدیر مسئول: سهراب صلاحی

سردبیر: عباسعلی کدخدایی

دستیار علمی: سید محمدمهدی غمامی

مدیر داخلی: علی بهادری جهرمی

هیئت تحریریه: حمید بهرامی احمدی، عباسعلی کدخدایی، خیرالله پروین، محمدجواد جاوید، عبدالرضا جمالزاده، سید محمد حسینی، محمد حسن صادقی مقدم، علیرضا صدرا، سهراب صلاحی

نشانی: تهران، خیابان انقلاب، مقابل درب اصلی دانشگاه تهران، جنب انتشارات آستان قدس رضوی، سازمان بسیج اساتید کشور، طبقه اول، اداره نشریات

تلفن: 66975642(021)

نشانی الکترونیک: http://www.bajournals.ir


آرشیو نشریه: