پژوهشنامه علوی - نشریه علمی (وزارت علوم)

پژوهشنامه علوی (نشریه علمی وزارت علوم)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اسلامی
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ مرداد ۱۳۹۱
مدیر مسئول: فاطمه جان احمدی
ناشر: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
صاحب امتیاز: پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی
سردبیر: علیرضا میرزامحمد
مدیر اجرایی: بهناز عبادی
هیئت تحریریه: دکتر محمد علی آذر شب، دکتر بهرام اخوان کاظمی، دکتر فرامرز میرزایی، دکتر علی رضا میرزا محمد، دکتر بتول مشکین فام، دکترمحبوبه مباشری، دکتر پروین ترکمنی آذر، دکتر محمد سپهری، دکتر نیره دلیر، دکتر فاطمه جان احمدی
آدرس: تهران، بزرگراه کردستان، خیابان 64، جنب مجتمع آ اس پ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
وب سایت: http://alavi.ihcs.ac.ir
پست الکترونیکی: majale1392@hotmail.com
کد پستی: ۱۴۳۷۷۷۴۶۸۱

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶