اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) -

اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق)


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: حقوق
دوره انتشار: دو فصلنامه
مدیر مسئول: سیدابراهیم حسینی
ناشر: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
سردبیر: محمدرضا باقرزاده
هیئت تحریریه: فیروز اصلانی، غلامحسین الهام، محمدرضا باقرزاده، سیدابراهیم حسینی، مسعود راعی، عباسعلی کدخدایی، عباس کعبی
آدرس: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم
وب سایت: http://hoghoughi.nashriyat.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲