تاریخ فلسفه - علمی-پژوهشی

تاریخ فلسفه


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: انجمن تاریخ فلسفه

مدیر مسئول: آیت‌الله سیدمحمد حسینی خامنه

سردبیر: دکتر حسین کلباسی، دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

هیئت تحریریه: دکتر حمیدرضا آیت‌اللهی، دکتر عبدالرزاق حسامی‌فر، دکتر نصرالله حکمت، دکتر رضا داوری اردکانی، دکتر محمد تقی راشد محصل، دکتر احد فرامرز قراملکی، دکتر حسین کلباسی اشتری، دکتر سیدمصطفی محقق داماد، دکتر فتح الله مجتبایی، دکتر کریم مجتهدی

نشانی: بزرگراه رسالت شمالی - روبروی ضلع شمالی مصلی بزرگ امام خمینی(ره) - مجتمع امام خمینی(ره ) - ساختمان 12 - بنیاد حکمت اسلامی صدرا

تلفن: 8-88734686(021)  فکس: 88493803(025)

وب سایت:  http://www.mullasadra.org

پست الکترونیک: SIPRIn@mullasadra.org 


آرشیو نشریه: