آموزه

آموزه

فصلنامه آموزه 1384 شماره 7

مقالات

۵.

از مبارزه «در مرکزیت غرب» تا مبارزه با «مرکزیت غرب» (بررسی و نقد نظریه ‌پردازی «نیکی کدی» درباره انقلاب اسلامی ایران)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵۰ تعداد دانلود : ۵۷۲
۶.

نظریه‌پردازی برای انقلابی که هرگز اتفاق نیفتاد (بررسی و نقد نظریه‌پردازی «یرواند آبراهامیان»)