گزیده مسائل اقتصادی-اجتماعی

گزیده مسائل اقتصادی-اجتماعی

گزیده مسائل اقتصادی-اجتماعی بهمن و اسفند 1369 شماره 109 و 110

مقالات

۱.

مروری بر تجریه ترکیه در زمینه آزادسازی اقتصادی و تعدیل ساختاری

۲.

تحولات اقتصادی بحران خلیج فارس در سطح کلان

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۲