انرژی ایران

انرژی ایران

انرژی ایران سال نهم بهمن 1383 شماره 21

مقالات

۱.

بررسی ساختار نرم افزارهای شبیه سازی در ساختمان ( BLAST , ENERGY PLUS , BDA )

کلید واژه ها: ساختمان انرژی حرارتی الانس حرارتی فاکتور وزنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۹۱ تعداد دانلود : ۱۷۹۶
در این مقاله به بررسی BDA ، ENERGY PLUS ، BLAST و معرفی روشهای مختلف محاسباتی در نرم افزارهای شبیه سازی انرژی حرارتی ساختمان پرداخته شده است . اصول شبیه سازی و قابلیت طراحی هر کدام از این نرم افزارها با هم متفاوت می باشد . تکنیک به کار گرفته شده در نرم افزار BLAST برای حالتهایی که پاسخ سیستم تنها تابعی از دمای هوا باشد بسیار مناسب است . اما در موقعیت هایی که سیستم به پارامترهای خارجی و یا به عوامل دیگری از محیط تهویه وابسته باشد عدم وجود فیدبک مناسب از سیستم به محیط تهویه نتایج غیر قابل قبولی را به دنبال خواهد داشت . ...
۲.

بررسی تجربی کارآیی دو طرح جدید بادگیر و مقایسه آنها با بادگیرهای سنتی

کلید واژه ها: بادگیر سنتی بادگیر با ستون خیش شونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۲۲ تعداد دانلود : ۶۳۴
بادگیرهای سنتی ، بناهای برجی باریک و بلند چهار ، شش و یا هشت پهلو بوده که بر فراز بام ساختمان ها و در کنار سقف گنبدی آب انبارها در مناطق کویری ایران احداث می شده اند ، که در عین زیبایی و زینت بخشیدن به ساختمان ها ، برای تهویه طبیعی فضای درونی آنها مورد استفاده قرار می گرفته اند . برای احیا و برطرف نمودن معایب بادگیرهای سنتی می توان طرح های جدیدی را برای تهویه طبیعی و خنک سازی هوا با کمترین استفاده از انرژی الکتریکی ارائه نمود . ...
۳.

شبکه بندی و آنالیز انتقال حرارت در صورت غیر دائم برای یک لوله درون خاک با در نظر گرفتن عایق در زیر لوله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۴۸۶
بررسی انتقال حرارت حول یک لوله مدفون از نظر کاربردی اهمیت ویژه ای داشته و تاکنون به شکلهای متفاوت مورد توجه محققان بوده است . آنچه که در این مقاله تحقیق شده بررسی انتقال حرارت در شرایط سه بعدی و غیر دائم برای یک لوله درون خاک در صورتی که از بالا با سطح زمین و از پایین با عایق محدود شده است می باشد . یکی از ویژگی های این تحقیق آن می باشد که در طراحی شبکه بندی مسئله پیش بینی نقاط نامنظم پدیدار شده در سطح زمین و سطح عایق شده است ، شرایط بررسی این مسئله در صورتی است که اثرات دمایی سطح زمین بر لوله بررسی می شود و از خصوصیات مهم این تحقیق آن است که آنالیز انتقال حرارت نه تنها در اطراف لوله بلکه برای مایع داخل لوله نیز انجام پذیرفته است . ...
۴.

مدیریت انرژی و ارائه راهکارهای صرفه جویی در یک کارخانه شیمیایی

کلید واژه ها: تلفات شاخص های انرژی الکتریکی و فسیلی مصرف ویژه انرژی ( SEC )

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۴ تعداد دانلود : ۴۸۰
محصولات شیمیایی این کارخانه شامل فرمالین ، چسب صنعتی ، پودر ملامین فرمالدئید ، پودر اوره و چسب خشک میباشد . حدود 5/1 میلیون مگاوات ساعت انرژی الکتریکی و 6/2 میلیون متر مکعب گاز طبیعی سالانه در این واحد صنعتی مصرف می شود . براساس مطالعه ممیزی انرژی و اندازه گیری واقعی مصرف برق و سوخت ، مصرف انرژی به ازاء واحد محصول تولیدی ( مصرف ویژه انرژی ، SEC ) برای واحدهای مختلف تعیین گردیده است . ...
۵.

بررسی ساز و کار توسعه پاک در پروتکل کیوتو و نحوه تامین مالی پروژه ها

کلید واژه ها: گازهای گلخانه ای پروتکل کیوتو تغییر آب و هوا سازوکار توسعه پاک ( CDM ) پروژه های بزرگ مقیاس پروژه های کوچک مقیاس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۰
با شروع انقلاب صنعتی و افزایش استفاده از منابع سوخت فسیلی ، انتشار گازهای گلخانه ای و آلاینده افزایش و احتمال وقوع پدیده تغییر آب و هوا شدت یافت . لذا در سال 1992 به منظور مقابله با پدیده گلخانه ای و گرمایش جهانی ، کنفرانس تغییر آب و هوا تشکیل گردید و به دنبال آن در سال 1997 پروتکل کیوتو به تصویب رسید . پروتکل کیوتو تعهداتی به منظور کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای کشورهای توسعه یافته و صنعتی تعیین کرده است . ...

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۶۶