حسین سلمان زاده

حسین سلمان زاده

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۴ مورد از کل ۴ مورد.
۱.

ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حسابداری مدیریت ارزش آفرینی برای پول فساد در بخش عمومی کارایی اثربخشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۹
هدف مقاله: هدف از این پژوهش ارزیابی نقش حسابداری مدیریت در ارتقای شفافیت و جلوگیری از فساد در بخش عمومی می باشد. روش پژوهش: در این پژوهش از روش کیفی و پیمایشی برای گردآوری داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها استفاده شده است. داده های لازم در سال 1400 و از طریق مصاحبه با 13 نفر از خبرگان و توزیع پرسشنامه بین 114 نفر از خبرگان در زمینه حسابداری مدیریت در شرکت ها و سازمان های بخش عمومی جمع آوری گردیده است. برای پاسخ به سوالات پژوهش از روش تحلیل محتوا و آزمون میانگین تک جامعه استفاده شده است.یافته های پژوهش: نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که حسابداری مدیریت از طریق بهایابی اجزای بهای تمام شده را شفاف می سازد و این کار مخصوصاً در قراردادهای دولتی که امکان فساد و تبانی در آنها زیاد است، کاربرد زیادی خواهد داشت. نتیجه گیری و افزوده آن به دانش: حسابداری مدیریت کارایی و اثربخشی و صرفه اقتصادی(ارزش آفرینی برای پول) افزایش می دهد. بهای واقعی و بهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفته، تعرفه خدمات عمومی تعیین شده و جریان منابع را بین فعالیت ها مشخص می سازد و زمانی می توان هزینه ها را مدیریت کرد که بتوان از جریان منابع اطلاع پیدا کرد و آگاه شد. جریان هزینه ها در ساختار سازمانی می تواند بر حسب بهایابی مراکز هزینه و در فرآیندها و فعالیت ها روشن شود و شناخت جریان هزینه ها به مدیریت هزینه کمک خواهد کرد و از فساد جلوگیری خواهد کرد.
۲.

The Role of Management Accounting in Improving Management Control System in Public Sector(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Management control system in public sector Management Accounting Management accounting Functions

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۰۵
The management control system provides valuable information on the managers' needs at different levels of the organization. Today, with changes in the political, social and economic dimensions, the management control system in the public sector also needs to be changed and adapted to new conditions and use new tools to meet stakeholders’ needs. The purpose of this study is to provide a model to investigate the role of the management control system and increase accountability in the public sector administrations and companies. In this regard, the present study explores the role of functions of management accounting in improving the management control system in the public sector. For this purpose, data were collected through interviewing 13 experts in the field of the management control system and functions of management accounting and reviewing related texts, articles and books in this field, and their content was analyzed through grounded theory and content analysis method and MAXQDA 2021 software was used for data analysis in 1399. The findings of this study showed that a management control system, if it has the necessary tools, can play a key role in preventing corruption, increasing transparency and accountability, performance-based budgeting, and performance-based auditing. The existence of a management control system is necessary for any organization; such a system will help identify resource flow, help management in decision making, motivate employees, make decisions related to outsourcing and contracting, reduce service delivery time, and many other issues in organizations, and it will ultimately lead to optimally allocate resources, prevent corruption, and increase legitimacy, transparency and accountability, Therefore, the optimal use of management accounting in the management control system, improves the achievement of organizational goals and the effectiveness of programs

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان