عبدالصمد کرامت فر

عبدالصمد کرامت فر

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

Resolving Ambiguity Using Word Embeddings for Personalized Information Retrieval in Folksonomy Systems

تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۵۳
The diversity and high volume of available information on the web make data retrieval a serious challenge in this environment. On the other hand, obtaining user satisfaction is difficult, which is one of the main challenges of data retrieval systems. Depending on their information about interests and needs for the same keyword, different people expect different responses from Information Retrieval (IR) systems. Achieving this goal requires an effective method to retrieve information. Personalized Information Retrieval (PIR) is an effective method to achieve this goal which is considered by researchers today.  Folksonomy is the process that allows users to tag in a specific domain of information in a social environment (tags are accessible to other users). Folksonomy systems are made collaborative tagging systems. Due to the large volume and variety of tags produced, resolving ambiguity is a severe challenge in these systems. In recent years, word embedding methods have been considered by researchers as a successful method to fix the ambiguity of texts. This study proposes a model which, in addition to using word embedding methods to remove tag ambiguity, provides search results in a personalized approach by fixing ambiguity and sentiment analysis combination tailored to users' interests. In this research, different models of word embeddings were applied. The experiments' results show that after applying the fixing ambiguity, the mean accuracy criterion improved by 1.93% and the mean MRR ( Mean Reciprocal Rank)  by 0.38%.
۲.

چگونگی گردش اطلاعات در میان وب سایت های برتر علمی کشور (بررسی نظریه جهان کوچک در شبکه وب سایت های برتر علمی ایران)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۳۹ تعداد دانلود : ۳۳
هدف: جهان کوچک یکی از نظریه هایی موجود در زمینه تحلیل شبکه اجتماعی است و متشکل از خوشه هایی است که دارای ارتباطات سراسری هستند. وجود چنین وضعیتی در یک شبکه سبب گردش مناسب اطلاعات در میان اعضای شبکه می شود که می تواند بهره وری شبکه را افزایش دهد. بر همین مبنا، هدف مقاله حاضر بررسی شناخت ساختار در شبکه وب سایت های برتر دانشگاه های ایران است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع وب سنجی بوده که با تحلیل شبکه وب سایت های دانشگاه های برتر کشور با استفاده از شاخص های تحلیل شبکه انجام شده است. جامعه آماری شامل 199 دانشگاه برتر کشور از منظر وبومتریکس به علاوه وب سایت مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی بوده و تحلیل با استفاده از نرم افزار وب آنالیست صورت گرفته است. یافته ها : بیش ترین مقدار تعداد پیوندهای دریافتی 45 بوده و کم ترین مقدار صفر است. دانشگاه تهران رتبه اول و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی و دانشگاه تربیت مدرس به طور مشترک در رتبه دوم قرار دارند و بیش ترین مقدار پیوندهای خروجی 147 بود. وب سایت مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی با 147 پیوند خروجی در رتبه اول قرار دارد. در آخر مقادیر جهان کوچک برابر 685085/7 برآورد شد. نتیجه گیری : نتایج نشان می دهد که به نوعی مدل جهان کوچک (اصطلاحی که برای شبکه ها نیز می توان در نظر گرفت)، در شبکه وب سایت های کشور وجود دارد. بنابراین، ساختار مناسب ارتباطی در میان وب سایت های دانشگاهی کشور برقرار شده است و نیاز به روزآمدسازی و تقویت این ارتباط احساس می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان