سبیکه جوینی پور

سبیکه جوینی پور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

بررسی آلودگی لیستریا مونوسیتوژنز و لیستریا اینوکوآ در کره های تولیدی شهر نیشابور واقع در کشور ایران با رویکردی متفاوت

تعداد بازدید : ۱۲۹ تعداد دانلود : ۱۷۹
زمینه :کره یکی از قدیمی ترین محصولات لبنی است که در تغذیه انسان نقش مهمی دارد فساد کره بر اثر میکرو اورگانیسم هایی است که قادر به رشد در حرارت های پایین هستند یکی از مهمترین آلودگی ها در کره آلودگی لیستریایی خصوصا لیستریا مونوسیتوژنز است که باعث ایجاد بیماریهای نادر و شدید مانند لیستیوزیس می گردد. روش بررسی :در این مطالعه 30 نمونه کره از 5 کارخانه تولیدی در شهر نیشابور بطور تصادفی از سطح بازار نمونه برداری و آنالیزهای میکروبی و شیمیایی بر روی آنها انجام گرفت همچنین از مدل سازی ریاضی جهت اثبات مهمترین آلودگی لیستریایی در کره های فوق استفاده گردید. یافنه ها :نتایج مدل ریاضی دندروگرام نشان داد که مهمترین آلودگی در بین کره های تولید شده در این شهر آلودگی لیستریا اینوکوآ میباشد .نتایج آزمون آماری برخی شاخص های شیمیایی کره ، اختلاف معنی داری را بین میزان آلودگی لیستریایی و کره نشان نداد .همچنین مقایسه میانگین ها نشان داد که آلودگی مخمر میتواند بر آلودگی لیستریایی موثر باشد اما آلودگی کلی فرم موثربر الودگی لیستریایی نیست. نتیجه گیری :آلودگی لیستریا اینوکوآ مهمترین آلودگی در بین کره های تولید شده در شهر نیشابور است که تهدیدی برای سلامت و ایمنی مصرف کننده بشمار نمی آید با رعایت موازین بهداشتی میتوان بطور چشمگیری باعث کاهش آلودگی های میکروبی گردید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان