زهرا چهری

زهرا چهری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱ مورد از کل ۱ مورد.
۱.

اثربخشی آموزش مدیریت استرس بر تاب آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی شهر کرمانشاه

تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۴۰۳
پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مدیریت استرس بر تاب آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی در سال 98-1397 انجام گرفت. در این پژوهش از طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل استفاده شد. در پژوهش حاضر از نمونه در دسترس و با اجرای پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون و مقیاس کیفیت زندگی، 30 نفر از زنان که دارای تعارض زناشویی بالابودند به صورت نمونه گیری هدفمند و به روش تصادفی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند. گروه آزمایش 8 جلسه آموزش مهارت های مدیریت استرس هفته ای دو بار به مدت 45 دقیقه بر روی گروه آزمایش اجرا شد و مشارکت کنندگان گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. تحلیل یافته ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مستقل نشان داد که آموزش مهارت های مدیریت استرس باعث افزایش تاب آوری و کیفیت زندگی زنان شده است. مهم ترین نتایج این پژوهش، مؤثر بودن آموزش مهارت های مدیریت استرس در ارتقاء تاب آوری و کیفیت زندگی این زنان می باشد. ازاین رو می توان نتیجه گرفت آموزش مهارت های مدیریت استرس، در افزایش تاب آوری و کیفیت زندگی زنان دارای تعارض زناشویی مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان