صدیقه ایفایی

صدیقه ایفایی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

تحلیل نگرش هجویری در کشف المحجوب نسبت به مذهب تشیع

کلید واژه ها: صوفیهتشیعکشف المحجوبابوالحسن هجویریلغزش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
علی بن عثمان هجویری از زعما و بزرگان تاریخ ادبیات عرفانی صوفیه است که با تأسی به معارف قرآن و فرهنگ نبوی و با استغراق در سخنان صوفیان صافی ضمیر موفق به تألیف کشف المحجوب شده است. هجویری به سبب تأثر از شرایط زمانی، مکانی و جایگاه مذاهب کلامی، به ویژه غلبه اشعریت، مواضعی پرلغزش و پرتشتت در باب مذهب تشیع برگزیده و گزارشگر گزاره هایی عقل ستیز و باورسوز دربارة این مذهب بوده است. این پژوهش درصدد نقد آرای هجویری در باب مذهب تشیع از طریق بررسی کلی روش ها و رویکردهای عرفانی- کلامی مؤلف در قالب نقد محتوایی با نگرش درون دینی و با سنجش نگره هایی چون تناقض های درونی، مخالفت با قرآن، سنت و تاریخ، گزینش و حذف، پذیرش و رد متعصبانه در تحلیل کلی سامان یافته است. نگارندگان به این نتیجه رسیده اند که هجویری به شیوه پیچیده پیشوایان خود، صحیح و ناصحیح را آمیخته و دچار مغالطه در باب مذهب تشیع بوده است.
۲.

آسیب شناسی قرآنی – روایی تاویلات کشف المحجوب(با تاکید بر داستان آدم وحوا)

تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۰
با پژوهش و جستجو در آموزه های کشف المحجوب، سوای بهره های معرفتی، اخلاقی، عرفانی به برخی لغزش های پرآسیب بینش ساز و باورسوز پی می بریم که در مطاوی تعالیم و سخنان مؤلف نهان اند. این باورها که اغلب به دلیل تکیه بر جادوی «رجال زدگی» درجهت تمییز سره از ناسره و یگانه از بیگانه در پرده پندارهای باقی مانده است. نگارندگان در این مقاله با روشی تحلیلی- توصیفی و با مستندات درون دینی و پیش فرض های منطقی و باذکر مواردی چون داستان های مجعول، نفوذ اسرائلیات، صدور نظریات بدون نقد و... و البته با دیده استصواب و استحسان روی در آسیب شناسی و نقد مواردی از این لغزش های کشف المحجوب دارند. با این نتیجه که هرمکتوبی را با فرض قدمت و با پندارمخوف «شخصیت زدگی» نمی توان از تعرض نقد منتقد مصون اعلام کرد. کلید واژه ها: آسیب شناسی، کشف المحجوب، اسرائلیات، تأویلات قرآنی.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان