نویسندگان: محمد الله اکبری

کلید واژه ها: روایات سقط ولادت وفات محسن

حوزه های تخصصی:
دریافت مقاله   تعداد دانلود  :  ۹۱۰

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۸

چکیده

محسن نام کوچک ترین پسر حضرات علی و فاطمه است که بنا بر گزارشهای منابع شیعه و سنی در کودکی از دنیا رفته است. اخبار منابع شیعه و سنی درباره زمان و چگونگی ولادت و وفات او متفاوت است. در این مقاله اخبار منابع اهل سنت در خصوص ولادت و وفات او در حیات رسول خدا و قرائن و شواهد آن نقل و نقد شده است. روایات منابع شیعه در این خصوص نیز نقل و بررسی و برخی از آنها نقد شده است.

تبلیغات